پشتبان‌گیری / Backup Strategy

هرچه ارزش و اهمیت یک سایت یا هرگونه داده بیشتر باشد نیاز به یک روند و راهبرد بهینه برای پشتبان‌گرفتن از آن بیشتر و بیشتر می‌شود.

داده‌های شما ممکن است به دلایل گوناگون مانند هک شدن، اشتباه خود شما، مشکلات سخت‌افزاری، ووو از دست بروند و یا آسیب ببینند.

ما برای همه پروژه‌هایی که انجام داده‌ایم همیشه راهکارهایی برای گرفتن پشتبان پیوسته و همیشگی پیش‌بینی کرده‌ایم. راهکارهای خودکار، هماهنگ با نیازهای پروژه، با کمترین هزینه، و با امکان بازگردانی آسان و بی‌درنگ. اگر پروژه‌ای را به ما بسپارید می‌توانید مطمئن باشید که هرگز داده‌های خود را از دست نخواهید داد.

اگر اکنون سایت یا نرم‌افزاری دارید و نباید از آینده آن نگران باشید، کار را به ما بسپارید.