نامگذاری / Branding

پیدا کردن یک نام برای یک کار نوپا یا Startup کار آسانی نیست. این کار نیاز به دانش، شناخت و تجربه فراوان دارد.

گاه نام‌گذاری بد سبب شکست یک کار بزرگ می‌شود، هرچند که سرمایه‌گذاری کلانی برای آن انجام شده باشد.

در بسیاری کارهای نوپا تنها و تنها داشتن نام‌گذاری خوب و بجا و همچنین طراحی خوب نام و نشان آن توانسته آن کار را در کوتاه زمانی از رقیب‌ها جلو انداخته و پیروز کند.

داشتن آوای خوب، شناخت مخاطب، آگاهی‌های از تجربه‌های دیگران، شناخت رنگ‌ها ووو همه در چنین کاری اثرگذار هستند.

تیم ویسپادا با شناخت کاربران و آشنایی با اصول نام‌گذاری همواره بهترین نام‌ها را برای کارهای گوناگون برگزیده و در زمینه نام دامنه و طراحی نشان (Logo) برای آن نام نیز توانایی دارد.

اگر در پی راه‌اندازی کاری تازه هستید می‌توانید برای نام‌گذاری آن از ما کمک بگیرید. اگر لیستی از نام‌هایی که می‌پسندید را در دست دارید می‌توانید آن را برای ما بفرستید و ما به شما خواهیم کدام نام‌ها بهتر هستند، این کار در بیشتر موارد هزینه‌ای در پی نخواهد داشت.