آزمایش سایت / Legacy Browser Testing

گاه نیاز است سایت خود را بر روی مرورگرهای گوناگون آزمایش کنید تا مطمئن شوید بر روی همه درست کار می‌کند. انجام چنین کاری نه تنها بسیار زمانگیر و نیازمند دسترسی به مرورگرهای گوناگون است، که نیاز به دانش و تجربه بسیار در زمینه چگونگی درست کردن مشکلات احتمالی نیز دارد.

ما با دسترسی داشتن به بیشتر مرورگرها، از Internet Explorer روی ویندوز XP گرفته تا Safari روی iPad این توانایی را داریم که چنین کاری را با درست‌ترین روش‌ها برای شما به انجام رسانیم.