بهینه‌سازی فروشگاه‌های اینترنتی / BCR Optimization

فروشگاه‌های اینترنتی روزبه‌روز بیشتر می‌شوند و رقابت برای افزایش فروش و افزایش خریداران ثابت هم بیشتر می‌شود. همه می‌توانند بیشتر بازاریابی کنند، یا به بهانه‌های گوناگون تخفیف بدهند، , پول بیشتری برای آگهی سرمایه‌گذاری کنند، ووو ولی بسیاری از آنها پس از انجام همه این کارها فروش بیشتری نمی‌کنند، با اینکه بازدیدکنندگان افزایش پیدا کرده‌اند.

مشکل چنین سایت‌هایی طراحی آنها و تجربه کاربری (UX) نامناسب آنها است. بهینه‌سازی و درست کردن این دست از مشکلات به افزایش خریداران و افزایش شمار خریدهای هر خریدار می‌‎انجامد؛ به این کار نام‌های گوناگونی گذاشته‌اند ولی شاید «بهینه سازی روند تبدیل بازدیدکننده به خریدار» بهترین نام برای آن باشد. انجام این بهینه‌سازی نیازمند تجربه و دانش بسیاری در چندین و چند زمینه کاری گوناگون است.

در سایت‌هایی که ما در زمینه eCommerce انجام می‌دهیم به بهینه‌سازی BCR نیازی نیست چرا که هنگام برنامه‌ریزی و انجام کار همه نکات گوناگون را انجام می‌دهیم.

اگر شما دارای سایتی هستید که نیاز به بهینه‌سازی BCR دارد، ما می‌توانید این کار را برای شما انجام بدهیم. اگر دست ما را باز بگذارید حتی می‌توانیم هیچ پولی تا زمان دیدن افزایش فروش از شما دریافت نکنیم.