بهینه‌سازی برای موتور جستجو / SEO

موتورهای جستجو مانند گوگل و بینگ نخستین دروازه ورود بازدیدکننده به هر سایتی هستند. نمی‌توان سایتی را پیدا کرد که موفق و مهم باشد ولی در موتورهای جستجو جز ده نتیجه نخست جستجو در زمینه کاری خود نباشد.

به دست آوردن جایگاه برتر در نتیجه جستجوها نیاز به شناخت گسترده از موتورهای جستجو و فرآیند پیچیده آنها در دسته‌بتدی سایت‌ها و بخش‌های گوناگون آنها دارد. با دانستن این نکات و انجام دگرگونی‌هایی گاه کوچک در یک سایت می‌توان آینده آن را دگرگون کرد.

شما می‌توانید پس از دیدن آثار کار ما هزینه آن را پرداخت کنید.