مدیریت و نگاهداری / Maintenance

در این روزگار که رقابت بر سر دیده شدن در وب بیشتر و بیشترمی‌شود تنها یک سایت بروز با محتوی تازه به اعتبار شرکت یا کارخانه شما می‌افزاید و اگر اینگونه نباشد بی‌گمان برای اعتبار شما بسیار زیان‌بار خواهد بود. ولی گاه مدیریت و بروزرسانی محتوی یک سایت به ویژه برای سال‌های پی‌درپی به دلایل گوناگون مانند کمبود نیروی کارآمد، از پس شرکت‌های بزرگ نیز بر نمی‌آید. از این رو سایت بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها مدتی پس از راه‌اندازی به سادگی فراموش شده و بروزرسانی نمی‌شوند.

اینجاست که نیاز به کمک کسانی حس می‌شود که دانش، انگیزه و زمان مورد نیاز برای تروخشک کردن سایت شما را داشته باشند.

اگر شما نیز سایت بزرگی دارید و بروز بودن آن اهمیت فراوانی برای شما دارد، می‌توانید این کار را به ما بسپارید. توانایی‌های ما چه از دید فنی چه از دید شناخت مخاطب آنلاین کمک خواهد کرد که بهترین برنامه‌ریزی را برای تازه و بروزر نگاه داشتن سایت شما داشته باشیم.

آگاه باشید که این سرویس دربرگیرنده بروزرسانی نرم‌افزارهای سایت و یا مدیریت سرور نمی‌باشد؛ اگر نیاز به کمک در بروزرسانی نرم‌افزار و یا کدهای سایت خود دارید، به بخش بروزرسانی بروید.